www.raamattupiiri.fi    

9. TEOISTAKO VANHURSKAS? (Jaak. 2:14-26)

Aluksi: Paavalin ja Jaakobin opetuksessa ovat monet olleet näkevinään ristiriitaa. Nyt tutkimme, onko asia todella niin. Vetäjän tulee kerrata taas Aabrahamin historia, erityisesti luvut 1. Moos 15 ja 22. Samoin portto Rahabin historia, Joos. 6. Vetäjä kertoo pääasiat lyhyesti piirin alussa.

1. Missä asioissa kristillisyyden pitäisi Jaakobin mukaan tulla näkyviin?

2. Mitä Jaakob sanoo kristitystä, jonka elämästä ei vähimmässäkään määrin näy se, että hän on kristitty?

3. Mikä on riivaajien uskon sisältö?

4. Miksi pelkkä usko yhteen Jumalaan ei synnytä ihmisessä hyviä tekoja?

5. Jaakob ja Paavali ottavat molemmat vanhurskauttamisoppinsa lähtökohdaksi saman lauseen VT:stä: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi" (jae 23, KR 1938). Mikä ero ensi näkemältä on näiden kahden apostolin opetuksessa? (Katsokaa myös Room. 4:1-5).

6. Kumpi oli Aabrahamin kohdalla ensin, usko vai teot? (Mikä sai Aabrahamin toimimaan, kuten hän toimi?)

7. Kummasta Jaakob puhuu: ennen vai jälkeen vanhurskauttamisen tehdyistä teoista? Perustele kantasi.

8. Millaisille ihmisille luulette Jaakobin osoittaneen sanansa?

9. Keskustelkaa aiheesta: millainen on Jaakobin kirjeen vanhurskauttamisoppi? (Opettaako se uskonvanhurskautta vai uskon ja tekojen vanhurskautta?)

© www.raamattupiiri.fi