www.raamattupiiri.fi    

4. JUMALATTOMAN VANHURSKAUTTAMINEN (Room. 4:1-8, 23-25)

Aluksi: Vetäjän on syytä kerrata edeltäkäsin Aabrahamin historia, erityisesti luvut 1. Moos. 12, 15, 16-18, 20-22. Piirin alussa hän voi sitten kertoa lyhyesti Aabrahamin jumalasuhteen historian.

1. Jos sinulta kysyttäisiin tänään sitä, millä perusteella pidät itseäsi vanhurskaana eli Jumalalle kelpaavana ihmisenä, mitä vastaisit?

2. Mietitään Aabrahamin historiaa. Miksi Aabraham ei voinut ylpeillä (kerskata) Jumalan edessä, vaikka olikin valmis esimerkiksi uhraamaan ainoan poikansa?

3. Selitä omin sanoin, mitä jakeet 4-5 merkitsevät.

4. Sana lukea vanhurskaaksi (tai katsoa vanhurskaaksi) on oikeustermi. Se tarkoittaa, että tuomari julistaa syytetyn syyttömäksi. Mitä ajattelisitte tuomarista, joka julistaisi vaikkapa jonkun murhaajan syyttömäksi?

5. Mitä vanhurskautettavan ihmisen synneille tapahtuu (7-8)?

6. Missä tässä tekstissä on autuas vaihtokauppa?

7. Selittäkää omin sanoin tämän tekstin perusteella: mitä tarkoittaa jumalattoman vanhurskauttaminen ja mitä se ei tarkoita?

8. Millainen vanhurskauttamisoppi Roomalaiskirjeen neljännestä luvusta löytyy? (Ks. esipuhe)

9. Vastatkaa uudestaan kysymykseen numero yksi.

© www.raamattupiiri.fi