www.raamattupiiri.fi    

ALKUSANAT

Miten ihminen pääsee Jumalan yhteyteen – juuri siitä on kysymys, kun puhumme vanhurskauttamisopista. Erimielisyys tästä opista sai aikaan uskonpuhdistuksen. Vanhurskauttamisopista keskustellaan jälleen. Luterilainen kirkko ja roomalaiskatolinen kirkko ovat muovanneet yhteisen julkilausuman (Joint Declaration), jossa todettaan, että erimielisyydet vanhurskauttamisopin kohdalla ovat pitkälti poistuneet. Onko näin?

Eri kirkkojen opetuksessa esiintyvät vanhurskauttamisopit voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: 1. forenssinen vanhurskauttamisoppi, 2. efektiivinen vanhurskauttamisoppi tai 3. ns. "akseptaatio-oppi". Ensimmäinen tarkoittaa Jumalan syntiselle ihmiselle Kristuksen elämän ja kuoleman perusteella lukemaa vanhurskautta, toinen tarkoittaa ihmisen ja Jumalan yhteistyönä aikaansaatua vanhurskautta.

Efektiivisen vanhurskauttamisopin takana on ajatus, ettei Jumala voi julistaa vanhurskaaksi ihmistä, joka ei sitä ole. Ensin hänen täytyy saada ihmisessä aikaan edes pieni muutos, ja vasta sitten hän voi lukea tämän täysin vanhurskaaksi Kristuksen tähden. Esimerkiksi roomalaiskatolisen kirkon vanhurskauttamisoppia on totuttu kutsumaan efektiiviseksi, koska sen mukaan ihminen vanhurskautetaan hänen uskonsa ja rakkautensa perustella, ei "yksin uskosta".

On kuitenkin olemassa kolmaskin vanhurskauttamisoppi, joka on hyvin yleinen läntisessä kristikunnassa meidän päivinämme. Allekirjoittanut on keksinyt sille nimityksen "akseptaatio-oppi". Tämä tarkoittaa sellaista opetusta, että Jumala vanhurskauttaa eli hyväksyy (engl. accept) ihmisen yhteyteensä sellaisena kuin hän on. Piste. Jeesuksen rististä, verestä ja kärsimyksestä ei tarvitse puhua mitään. Vanhurskauttamisen perustaksi tulee pelkkä Jumalan rakkaus ilman uhria.

Kun eri tekstien yhteydessä kysytään, mikä kunkin raamatunkohdan sisältämä vanhurskauttamisoppi on, on tarkoitus, että keskusteltaisiin juuri tästä: onko kysymyksessä julistettu (forenssinen) vanhurskaus, yhteistyö (efektiivinen) vanhurskaus, vai hyväksymis-vanhurskaus (akseptaatio-oppi). Varmaan on parempi, että piirissä käytetään suomenkielisiä termejä.

Etsimme teksteistä myös "autuasta vaihtokauppaa". Tämä on Lutherin Galatalaiskirjeen selityksessä käyttämä termi. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus ja syntinen vaihtavat keskenään syyllisyytensä tai viattomuutensa.

Oppaan lopusta löytyvät vielä kolme aiheeseen liittyvää tärkeää tekstiä muualta Raamatusta.

© www.raamattupiiri.fi