6. JOONAN MERKKI (Matt. 12:38-41 ja 16:1-4)

Taustaa: Raamatun kielenkäytössä merkki voi tarkoittaa ensinnäkin liiton merkkiä, joka osoittaa jonkun tietyn ihmisen tai ihmisryhmän kuuluvan Jumalan kansaan (esim. ympärileikkaus, kaste ja sapatti). Toiseksi merkki voi Raamatussa tarkoittaa ihmettä, jonka avulla Jumala paljastaa voimansa ihmisen nähtäväksi.

Teksti (tulostettavaksi ja monistettavaksi):

38. Silloin muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki!" 39. Mutta Jeesus vastasi heille: "Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. 40. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. 41. Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona! (Matt. 12:38-41).

1. Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. 2. Mutta Jeesus vastasi heille: "Illalla te sanotte: 'Tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa', 3. ja aamulla: 'Tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava.' Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. 4. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki." Hän jätti heidät siihen ja lähti pois. (Matt. 16:1-4)

Paha ja uskoton sukupolvi

Merkki

Lopuksi: Kaste sisältää Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Ehtoollinen sisältää Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat myös Raamatun punainen lanka. Jos kysyt, mistä voit tietää Jeesuksen olevan Jumala, vastaus kuuluu: Joonan merkistä. Jos kysyt, mistä voit tietää Jeesuksen rakastavan juuri sinua, vastaus kuuluu: Joonan merkistä. Siksi muiden merkkien vaatiminen on epäuskon osoitusta.

© www.raamattupiiri.fi