2. USKONPUHDISTUSSAARNAT (luvut 2-6, ks. myös 2. Kun. 23 ja 2. Aik. 34-35)

Taustaa: Varsinainen uskonpuhdistus alkoi viisi vuotta Jeremian kutsumisen jälkeen eli Josian 18. hallitusvuonna (v. 621). Silloin löytyi temppelistä sitä korjattaessa Mooseksen kirja(käärö). Kuningas tajusi nyt ensimmäistä kertaa, miten paljon hänen kansansa oli rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Josia uskoi heti, että kirjakäärössä ennustettu tuho todella kohtaisi hänen kansaansa, ja repäisi vaatteensa. Hän myös lähetti palvelijansa kysymään profeetalta neuvoa, ei tosin Jeremialta, vaan naisprofeetta Huldalta. Hulda vahvisti Raamatun tuomion: tuho tulee, mutta ei Josian elinaikana.

Kirjakääröön tutustuminen oli Jeremialle eksistentiaalinen kokemus. Nuori profeetta tajusi siitä, mikä Jumalan liitto on, ja miten sen rikkojille käy. Koskaan hän ei voinut lukemaansa unohtaa. Jeremian sanoma heijastelee kauttaaltaan 5. Mooseksen kirjan sanomaa (vrt. esim 5. Moos. 28).

Tästä lähtien Jeremia osallistui uskonpuhdistukseen täysin rinnoin. Luvut 2-6 ovat hänen "uskonpuhdistussaarnojaan". Jeremia käyttää Hosean allegoriaa petetystä rakkaudesta: Nuori tyttö menee hyvän miehen kanssa naimisiin, mutta alkaakin vähitellen pettää puolisoaan ja myydä itseään. Näin Jumalan kansa on pettänyt Herraansa.

100 vuotta aikaisemmin Assyriaan viety pohjoisvaltio Israel oli ollut kuin portto – etsimällä etsinyt rakastajia. Lopulta se oli jätetty heidän armoilleen, riisuttu alastomaksi ja raiskattu. Se oli menettänyt sekä miehensä että lapsensa. (Allegoria Jumalan kansasta naisena jatkuu läpi Raamatun: tytär Siion, seurakunta morsiamena, Baabelin portto, Karitsan häät jne.)

Raamattupiiri 2:1-13 ja 29-37

2:1-13

2:29-37

Tarina jatkuu... Josia liittoutui Assyrian kanssa Egyptiä vastaan ja kuoli turhan kuoleman 39-vuotiaana Megiddon taistelussa v. 609. Mutta toisaalta hän säästyi näkemästä seuraavien kahden vuosikymmenen kurjuutta. Jeremia teki valitusvirren rakastetusta kuninkaastaan. Siihen loppui Jeremian elämän helpompi puolisko. Profeetta oli tässä vaiheessa noin 35 vuotias. Hän oli julistanut Jumalan sanaa 18 vuotta yhteistyössä hurskaan kuninkaan kanssa. Tänäkään aikana häntä ei oltu kuultu.

Josia oli saanut lapsia nuorella iällä: Joakimin (eli Eljakimin) ollessaan 14 vuotias (2. Aik. 36:5), Joahaan (eli Sallumin) ollessaan 16-vuotias, Sidkian (eli Mattanjan) ollessaan 29 vuotias. Voidaan sanoa, että Josian lastenkasvatus oli epäonnistunut täydellisesti. Pojat eivät pitäneet missään arvossa isänsä Jumalaa sen enempää kuin tämän profeettaakaan.

© www.raamattupiiri.fi