www.raamattupiiri.fi    

11. PIETARIN MOKA Gal. 2:11-18

Aluksi: Juutalaiset eivät voineet aterioida yhdessä pakanoiden kanssa, koska Mooseksen laki kielsi tietyt ruuat (esim. sianlihan). Alkukirkossa nautittiin sunnuntain jumalanpalveluksen & ehtoollisen yhteydessä myös tavallinen ateria. Pietari oli ilmeisesti ollut kirkon johtajana noin 17 vuotta, kun hän tuli käymään Antiokian pakanaseurakunnassa. Tämä tapahtui sen vuoden aikana, jolloin Paavali ja Barnabas toimivat tuon seurakunnan opettajina (v. 46-47). Huomatkaa, että Pietari oli aikaisemmin syönyt pakanakristittyjen kanssa, ja häntä oli jopa kritisoitu siitä (Apt. 11:1-2).

Lopuksi: Pietarin pelkoa on vaikea ymmärtää, koska Jaakob oli itse asiassa samaa mieltä kuin Paavalikin (Apt. 15:19-20). Pietari ei kuitenkaan kantanut Paavalille kaunaa, vaan kirjoitti kaksi vuosikymmentä myöhemmin, kuolema silmiensä edessä, hänestä kauniita sanoja. Hän jopa asetti Paavalin kirjeet Vanhan testamentin rinnalle pyhien kirjoitusten joukkoon (2. Piet. 3:15-16).

Clemens kertoo, että Pietari surmattiin siellä keisari Neron toimeenpanemissa vainoissa 60-luvun puolivälissä, kuten Paavalikin. Hänellä oli siis vielä yli 20 vuotta elinaikaa näiden tapahtumien jälkeen.

© www.raamattupiiri.fi