www.raamattupiiri.fi    

 Pelkkä teksti

6. JOONAN MERKKI – JUMALA LÄHETTI POIKANSA

Matt. 12:38-41 ja 16:1-4

Taustaa: Raamatussa merkki voi tarkoittaa ensinnäkin liiton merkkiä, joka osoittaa jonkun ihmisen tai ihmisryhmän kuuluvan Jumalan kansaan (esim. sapatti, ympärileikkaus, kasteen vesi). Toiseksi merkki voi Raamatussa tarkoittaa ihmettä, jonka avulla Jumala paljastaa voimansa ihmisen nähtäväksi.

TEKSTI (tulostettavaksi ja monistettavaksi):

38. Silloin muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki!" 39. Mutta Jeesus vastasi heille: "Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. 40. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. 41. Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona! (Matt. 12:38-41).

1. Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. 2. Mutta Jeesus vastasi heille: "Illalla te sanotte: 'Tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa', 3. ja aamulla: 'Tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava. ' Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. 4. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki." Hän jätti heidät siihen ja lähti pois. (Matt. 16:1-4)

Paha ja uskoton sukupolvi

• Mikä oli Jeesuksen mielipide Niniven herätyksen aitoudesta (41)?

• Verratkaa toisiinsa Joonan ajan niniveläisten ja Jeesuksen ajan fariseusten uskoa. Mikä oli yhteistä, mikä erilaista?

• Mitä tämä teksti paljastaa meille meidän oman aikamme uskonnollisuudesta?

• Fariseukset olivat nähneet jo monta Jeesuksen ihmetekoa. Miksi he halusivat nähdä vielä yhden merkin lisää (12:38 ja 16:1)?

• Millainen sen merkin olisi pitänyt olla, joka olisi saanut fariseukset täysin vakuuttuneiksi Jeesuksen jumaluudesta?

• Miksi ylösnousemuskaan ei saanut fariseuksia vakuuttumaan Jeesuksen jumaluudesta?

• Mitä tässä yhteydessä tarkoittaa, että Jeesus oli enemmän kuin Joona?

Merkki

• Missä tilanteessa aikamme ihminen etsii merkkiä ja mistä hän sitä etsii?

• Millaiset asiat kelpaavat merkiksi aikamme ihmiselle?

• Missä tilanteessa sinä olisit halunnut saada Jumalalta jonkin erityisen merkin?

• Miksi merkkien varaan on vaarallista rakentaa elämänsä suuria ratkaisuja?

• Sano omin sanoin, mitä Jeesus tarkoitti Joonan merkillä?

• Mikä Joonan merkissä on erilaista kuin muissa merkeissä, joita ihmiset yleensä tavoittelevat uskonsa vahvistukseksi?

• Millä tavalla Jumalan armo sisältyy Joonan merkkiin?

• Missä meidän aikamme ihmiset voisivat kohdata Joonan merkin?

• Millä tavalla Joonan saarna oli niniveläisille merkki Jumalan läsnäolosta?

• Missä suhteessa Joonan matka meren pohjaan on kristillisen kasteen ennakkokuva (Room. 6:3-5)?

• Voiko mielestäsi myös ehtoollista pitää Joonan merkkinä, ja jos voi, niin millä perusteella?

• Vielä kerran: miksi juuri Raamattua, kastetta ja ehtoollista voidaan pitää Joonan merkkinä?

• Miksi me emme saa vaatia uskomme tueksi muuta kuin Joonan merkin (16:4)?

• Miksi länsimaiden tuomio on kerran oleva kovempi kuin pakanamaiden tuomio?

• Millä tavalla me voisimme olla viemässä Joonan merkkiä mahdollisimman monen ihmisen ulottuville?

Lopuksi: Kaste sisältää Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen, ehtoollinen samoin. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat myös Raamatun punainen lanka. Jos kysyt, mistä voit tietää Jeesuksen olevan Jumala, kuuluu vastaus: Joonan merkistä. Jos kysyt, mistä voit tietää Jeesuksen rakastavan juuri sinua, kuuluu vastaus: Joonan merkistä. Siksi muiden merkkien tivaaminen Jumalalta on epäuskon osoitusta, ei uskon.

© www.raamattupiiri.fi