www.raamattupiiri.fi    

 Pelkkä teksti

4. ADAMIN JA EEVAN JÄLKELÄISET 1. Ms. 4:13-5:6

Taustaa: Heprealaiskirje sanoo vielä jotain tärkeää Abelista: Siellä (eli uudessa liitossa) on uuden liiton välimies Jeesus ja vihmontaveri, joka huutaa, mutta ei kostoa niin kuin Abelin veri. (Hepr. 12:24).

• Mitä tarkoittaa, että Abelin veri huusi kostoa – eihän Abel itse varmaan halunnut kostoa?

• Mitä Jeesuksen veri huutaa meille Golgatan ristin juurelta?

4:13-16

• Mitä ajattelette Kainin vastauksesta Jumalan kiroukseen – mitä se osoittaa hänestä ja hänen Jumala-suhteestaan (13-14)?

• Mistä huomaamme, että Jumala kuitenkin rakasti myös Kainia?

• Arvaus: mikä mahtoi olla Kainin merkki? Miettikää eri mahdollisuuksia.

• Mitä tekstimme kertoo meille paikasta, jonne Kain asettui asumaan?

4:17-24

• Mitä yleisiä havaintoja voidaan tehdä Kainin suvusta?

• Mitkä kulttuurin eri osat ovat saaneet alkunsa Kainin jälkeläisistä?

• Verratkaa jakeita 15 ja 23-24 ja miettikää, mitä koston ajatus merkitsi Kainin suvulle?

• Mitä koston ajatus merkitsee aikamme viihteelle?

25-26. Muistamme, että ihmisestä oli tullut kuolevainen vasta syntiinlankeemuksen yhteydessä.

• Mikä auttoi Adamia ja Eevaa kantamaan syntinsä kammottavat seuraukset?

• Mitä Adam ja Eeva ajattelivat nyt omasta lankeemuksestaan?

• Mikä meidän aikamme vanhempia voisi lohduttaa, kun he joutuvat näkemään syntiensä seuraukset lastensa elämässä?

• Adam ja Eeva olivat pitkään kahdestaan; Set syntyi kun he olivat 130-vuotiaita. Mitä kaikkea kolmannen pojan syntyminen merkitsi hänen vanhemmilleen?

• Jakeen 26 lopun ajatellaan yleensä tarkoittavan säännöllisen jumalanpalveluksen alkamista. Miettikää, miksi Adam ja Eeva aloittivat sen juuri tässä vaiheessa?

5:1-6

• Mitä tarkoittaa, että Adam oli Jumalan kaltainen, mutta Set isänsä kaltainen (1,3)?

• Mistä Kain ja Set saivat vaimon?

• Miettikää, mikä voisi olla syynä siihen, että ensimmäiset sukupolvet elivät noin vanhoiksi?

• Oliko Adamin ja Eevan elämä mielestänne onnellinen vai onneton? Perustelkaa vastauksenne?

1. Kor. 15:45-49. Näissä jakeissa Jeesusta kutsutaan toiseksi Adamiksi.

• Mihin Jumala tarvitsi vielä toistakin Adamia?

• Missä suhteessa toinen Adam oli a) samanlainen ja b) erilainen kuin ensimmäinen Adam?

• Missä kaikissa suhteissa me olemme ensimmäisen Adamin kaltaisia?

• Muistamme, että kuolema on synnin palkka. Miksi toisen Adamin piti kuolla, vaikkei hän koskaan langennut syntiin ja kiusaajan viettelyksiin?

• Milloin meistä tulee toisen Adamin kaltaisia?

Kokoava kysymys: Mikä oli tärkein asia, jonka opit maailman ensimmäisestä perheestä? Mieti kaikkia näitä neljää opiskelukertaa.

Lopuksi: Jeesus otti koko ihmiskunnan historian uusiksi tulemalla uudeksi Adamiksi. Hän voitti Saatanan houkutukset eikä langennut syntiin. Kuitenkin hän suostui kantamaan ristinpuulla sen kuolemanrangaistuksen, joka kielletyn hedelmän syömisestä oli säädetty. Jeesus kuoli Adamin, Eevan ja heidän poikiensa ja kaikkien jälkeläistensä tähden – sinunkin tähtesi.

© www.raamattupiiri.fi