www.raamattupiiri.fi    

 Pelkkä teksti

8. ÄLKÄÄ MISTÄÄN MUREHTIKO! (4:4-23)

Taustaa: Runsas vuosikymmen aikaisemmin oli Filippin kaupunkiin syntynyt herätys Paavalin vaikutuksesta. Pian sen jälkeen koko Makedonian maakunnassa (johon Filippikin kuului) oli alkanut kova kristittyjen vaino. Uskovien omaisuus oli ryöstetty, ja he olivat jääneet "äärimmäiseen köyhyyteen" (2. Kor. 8:2). Siinä yhteydessä oli rikas purppuranmyyjä Lydiakin ehkä menettänyt talonsa ja tavaransa. Silti Paavali kehuu Makedonian kristittyjen anteliaisuutta sekä näissä jakeissa että Korinttilaiskirjeessä (2. Kor. 8:1-5.) Huomatkaa, ettei apostoli koskaan pyytänyt taloudellista tukea nuorilta seurakunnilta, vaan ompeli yökaudet telttoja voidakseen kustantaa itsensä ja seuralaistensa matkat.

Jakeet 4-5

 • Mikä on Paavalin käyttämän ilo-sanan ja ilon tunteen välinen ero?
 • Miksi juuri lempeyden pitäisi olla kristittyjen tavaramerkki?
 • Mikä ero on lempeydellä ja lepsuudella?
 • Miksi Paavali lisää juuri tämän kehotuksen perään lauseen: "Herra on lähellä"?

Jakeet 6-7

 • Kuinka voisimme olla murehtimatta silloin, kun elämämme on täynnä todellisia murheita?
 • Montako prosenttia niistä peloista on toteutunut, joita olet edeltä käsin murehtinut? (Montako prosenttia oli siis turhia murheita?)
 • Mistä tulee rauha murheiden keskelle?
 • Mitä tarkoittaa, että Jumalan rauha on kaikkea ymmärrystä ylempi?
 • Miten Jumalan rauha voi varjella sydämemme Kristuksessa Jeesuksessa?

Jakeet 8-9

 • Minkä verran se, mitä somessa ja mediassa näemme ja kuulemme, vaikuttaa meidän ajatuksiimme?
 • Miten voisimme hallita ajatuksiamme ja kääntää niitä jakeen 8 kuvaamaan suuntaan?
 • Miten Paavali uskaltaa ottaa itsensä kristillisen opin ja elämän esikuvaksi?
 • Miettikää, pitäisikö myös meidän aikamme julistajien uskaltaa sanoa jakeen 9 sanat?

Jakeet 10-13. Nyt Paavali siirtyy kiittämään filippiläisiä heidän lähettämästään avustuksesta.

 • Jos olet joskus elänyt joko puutteessa tai ylenpalttisen hyvinvoinnin keskellä, kerro niistä.
 • Millaista on sen kristityn elämä, joka osaa elää tyytyväisenä yhtä hyvin yltäkylläisyyden kuin puutteenkin keskellä?
 • Mikä sai aikaan sen, että filippiläiset lähettivät rahalahjan Paavalille, vaikka olivat äärimmäisen köyhiä?
 • Miettikää näiden jakeiden valossa, miksi Suomesta tehtävä lähetystyö vähenee vähenemistään?
 • Voisitko sinä allekirjoittaa jakeen 13? Voit vastata hiljaa sydämessäsi.

Jakeet 14-17. Paavali oli matkustanut ensimmäisen vierailunsa jälkeen Filippistä Tessalonikaan, jossa hän oli viipynyt vain noin kuukauden. Filippin kristityt olivat ehtineet lähettää hänelle sinä aikana parikin kertaa paketin.

 • Mistä johtuu, että juuri Filippin kristityt tajusivat Paavalille annettavan taloudellisen tuen merkityksen?
 • Mitä Paavalin työhön Tessalonikassa vaikutti se, ettei hänen tarvinnut ommella telttoja öisin?
 • Mitä hyvää uhraaminen tekee uhraajalle?

Jakeet 18-20. Paavali rinnastaa filippiläisten rahalahjan Vanhan testamentin ruokauhriin. Ruokauhrin kanssa uhrattiin aina myös suitsuketta; siksi se tuoksui hyvältä.

 • Mitä yhteistä oli VT:n ruokauhrilla ja filippiläisten lahjalla Rooman vankilaan?
 • Mitä Paavali tarkoitti puhuessaan filippiäisten uhrin "tuoksusta"; mikä tuoksui ja kenen nenään?
 • Jumala on kutsunut sinut tähän raamattupiiriin voidakseen antaa sinulle jakeen 19 lupauksen. Mitä tämä lupaus sinulle merkitsee nykyisessä elämäntilanteessasi?

Jakeet 21-23

 • Miettikää, miten evankeliumi oli päässyt leviämään keisari Neron palatsiin asti?
 • Paavali aloitti kirjeensä puhumalla Jumalan armosta ja nyt hän lopettaa sen samaan armoon. Mitä se osoittaa hänen uskostaan ja teologiastaan?
 • Mitä Jumalan armo Kristuksessa merkitsee sinulle henkilökohtaisesti?

Lopuksi: Armo kertoo sen, että Jeesus Kristus eli, kuoli ja ylösnousi meidän sijaisenamme ja meidän puolestamme. Me emme tehneet mitään pelastuksemme eteen, hän teki kaiken. Armo on itse asiassa Paavalin kirjeiden ja koko Raamatun pääasia. Samalla tavalla sen pitää olla myös meidän uskomme sisältö ja perustus.

© www.raamattupiiri.fi