www.raamattupiiri.fi    

 Pelkkä teksti

7. USKON MARATON (3:12-4:3)

Taustaa: Olympiakisat jatkuivat Kreikassa ja Rooman valtakunnassa yli tuhat vuotta. Yksi niiden tärkeimpiä kilpailulajeja oli 42 kilometrin pituinen maratonjuoksu. Tässä tekstissä Paavali rinnastaa kristityn elämän tuollaiseen pitkään ja uuvuttavaan juoksuun.

Alustavat kysymykset

 • Jos olet joskus juossut maratonia tai seurannut sitä vierestä, kerro siitä. (Mitkä ovat maratoonarin ilot ja surut?)
 • Mitä yhteistä maratonin juoksemisella on kristityn elämän kanssa?
 • Jos sinulle on joskus tullut mieleen ajatus, että keskeytät uskon maratonisi, niin millaisessa tilanteessa se tapahtui?

Jakeet 12-14. Lukekaa jae 14 molemmista käännöksistä.

 • Mikä on Paavalin maali, johon hän pyrki?
 • Mille palkintosijoille Paavali tähtäsi?
 • Mistä Paavali sai voimaa juoksuunsa? Ks. jae 10.
 • Mikä motivoi kristittyä maratoonaria jatkamaan uuvuttavaa juoksuaan maaliin asti?
 • Miksi maratoonarin ei kannata juostessaan pyöritellä mielessään siihenastista taivaltaan, mikä siinä on mennyt hyvin ja mikä huonosti?
 • Millaiset asiat meidän on tärkeä jättää mielestämme, kun juoksemme omaa uskon maratoniamme?
 • Maratoonarin voittopalkinto oli laakeriseppele. Vertaa sitä kristityn voittopalkintoon.

Jakeet 15-16. Lukekaa molemmista käännöksistä. Tässä Paavali ei puhu harhaoppisista, vaan eri mieltä olevista kristityistä, jotka kuitenkin vaeltavat samaa tietä.

 • Mikä on Paavalin ajatus näissä kahdessa jakeessa vanhan käännöksen mukaan? Entä uuden?
 • Miten maratoonarin pitää suhtautua muihin juoksijoihin?
 • Miten meidän kristittyjen pitää suhtautua mielipide-eroihin toisten kristittyjen kanssa?

Jakeet 17-19. Nyt Paavali kääntää huomionsa niihin maratoonareihin, jotka eivät juokse samaa tietä kuin hän. On kysymys päinvastaisesta harhaopista kuin mikä judaisteilla oli, nimittäin antinomismista eli lain kieltämisestä. Antinomisti katsoo, etteivät kymmenen käskyä ole enää voimassa.

 • Missä asioissa Paavali asettaa itsensä filippiläisten ja muidenkin kristittyjen esikuvaksi? Pitäisikö meidänkin tehdä se?
 • Mitä Paavalin itku tässä yhteydessä osoittaa hänestä ja kyseessä olevasta asiasta?
 • Miten ne kristityt elävät, joiden jumalana on heidän vatsansa?
 • Keitä ovat meidän aikamme ne kristityt, jotka pitävät häpeällisiä asioita kunnianaan?
 • Mitä osoittaa se, että nämä ihmiset päätyvät kadotukseen?
 • Miksi Jumalan lain kieltäjä on aina Kristuksen ristin vihollinen?
 • Kumpi harhaoppi on mielestänne vaarallisempi meidän aikanamme: lakihenkisyys (legalismi) vai lain kieltäminen (antinomismi)? Perustelkaa vastauksenne.

Jakeet 20-21

 • Mitä seurauksia siitä koituu elämäämme, että tiedämme olevamme taivaan kansalaisia?
 • Millainen on kirkastunut ruumis verrattuna alennustilassa olevaan ruumiiseen?

Jae 4:1. Kunniaseppele (vanhan käännöksen "kruunu"), kreikaksi "stefanos", tarkoittaa juuri sitä laakeriseppelettä, jonka maratonin voittaja sai päähänsä.

 • Mitä ajattelette siitä tavasta, jolla Paavali puhuttelee Filippin kristittyjä?
 • Missä mielessä Filippin kristityt olivat Paavalin laakeriseppele tai voittoseppele?

Jakeet 4:2-3. Euodia ja Syntyke olivat joko seurakunnan vapaaehtoisia naistyöntekijöitä tai palkattuja diakoneja. "Uskollinen työtoveri" on vanhassa käännöksessä ymmärretty erisnimeksi "Synsygus".

 • Miettikää, millä konkreettisilla tavoilla Filippin seurakunnan naistyöntekijät Euodia ja Syntyke olivat taistelleet evankeliumin puolesta yhdessä Paavalin kanssa?
 • Paavali otti siis naisia taistelemaan kanssaan evankeliumin puolesta. Miksi hän siis ei nimittänyt heitä koskaan paimenen virkaan?
 • Millaisista asioista näille kahdelle naiselle oli ehkä tullut riitaa keskenään?
 • Mitä naisten riita vaikutti Filippin seurakuntaelämään?
 • Miksi Paavali päätti mainita naistyöntekijöiden riidan julkisessa kirjeessään?
 • Millä tavalla Paavalin uskollinen työtoveri (Synsygus) saattoi ehkä auttaa näitä kahta naista?
 • Miksi Paavali tahtoi mainita tässä yhteydessä, että Euodian ja Syntyken nimet ovat yhä elämän kirjassa?
 • Mitä me voisimme oppia Paavalilta seurakunnan riitojen käsittelemisestä?

Lopuksi: Jeesus sanoi: "Älkää siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa." (Luuk. 10:20.)

© www.raamattupiiri.fi