www.raamattupiiri.fi    

 Pelkkä teksti

6. ILOITKAA! (3:1-11)

Taustaa: Filippiläiskirjeen 3. luvun kautta saamme tietää jotain Paavalin perhetaustasta ja hänen entisestä elämästään juutalaisena. Paavalihan oli diasporajuutalainen, syntynyt Rooman Kilikia-nimisen maakunnan Tarsoksessa. Hän oli kuulunut samaan fariseusten puolueeseen, johon myös evankeliumeissa esiintyvät fariseukset kuuluivat. Nuoren Sauloksen (Paavalin) suurin halu oli ollut tulla vanhurskaaksi Jumalan edessä. Nuorukainen oli opiskellut Jerusalemissa, vainonnut raivoisasti kristittyjä ja kohdannut Jeesuksen Damaskoksen tiellä.

Alustavat kysymykset (koskien iloa)

 • Saako Paavalista yleisesti ottaen sen kuvan, että hän oli iloinen ihminen?
 • Pidätkö sinä itseäsi iloisena ihmisenä? Miksi pidät, miksi et pidä?
 • Oliko Jeesus mielestänne iloinen ihminen?

Jae 1

 • Miten eroavat toisistaan pelkkä "iloitseminen" ja "Herrassa iloitseminen"?
 • Miksi tavallinen ilo ei koskaan kestä kovin pitkää aikaa?
 • Miksi Paavali tahtoi jankuttaa filippiläisille samaa asiaa?

Jakeet 2-3. Paavali viittaa tässä judaisteihin, jotka olivat juutalaiskristittyjä (siis kastettuja ihmisiä!). He kulkivat ympäriinsä nuorissa kirkoissa ja vaativat pakanakristityiltä ympärileikkausta ja Mooseksen lain noudattamista.

 • Miksi ympärileikkaus oli judaistien mielestä niin tärkeä asia, että pakanakristittyjenkin olisi pitänyt siihen alistua?
 • Olivatko judaistit Paavalin mielestä menossa taivaaseen? Perustelkaa kantanne.
 • Miksi ympärileikkauksen vaatiminen pelastuksen ehtona tuhoaa koko kristillisen uskon?
 • Mitä ajattelette siitä kovasta kielestä, jota Paavali käyttää judaisteista?
 • Verratkaa toisiinsa judaisteja ja oikeita kristittyjä: mihin edelliset luottivat, entä jälkimmäiset?
 • Millaisessa muodossa lakihenkisyys esiintyy meidän aikamme kristikunnassa?
 • Jos sinulla on kokemusta lakihenkisestä opetuksesta ja sen vaikutuksista, niin kerro niistä.

Jakeet 4-6. Näissä jakeissa Paavali kertoo, millaisia asioita hän oli ennen Jeesuksen kohtaamista pitänyt itselleen voittona eli meriittinä. Lukekaa jakeet molemmista käännöksistä. (Uusi käännös ei käytä alkukielen "liha"-sanaa, vaan kääntää sen kiertoilmaisulla.)

 • Paavali tiesi, että judaistit kritisoivat häntä selän takana. Miten hän heidän kritiikkinsä vastasi?
 • "Heprealainen" tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että Paavali osasi lukea sujuvasti hepreaa ja hänen kotikielensä oli aramea, ei kreikka. Mitä siihen vaadittiin, että perheen lapset säilyttivät aramean kielen ja heprean taidon Tarsoksen kreikankielisessä ympäristössä?
 • Mitä luulette judaistien ajatelleen Paavalin perhetaustasta?
 • Miksi Paavali oli ennen kääntymystään pitänyt kristillisen kirkon vainoamista itselleen meriittinä?
 • Mitä Paavali tarkoittaa sanoessaan, että hänen lakiin perustuva vanhurskautensa oli moitteetonta?

Jakeet 7-8. Kääntymyksensä jälkeen Paavali piti entisiä meriittejään pelkkänä p-na (= roska-sanan oikea käännös).

 • Mikä siis sai Paavalin pitämään voittojaan tappioina ja tappioitaan voittoina?
 • Millaiset kokemukset saattavat meidän aikanamme saada jonkun ihmisen muuttamaan arvomaailmaansa yhtä radikaalisti, kuin mitä Paavalin kohdalla tapahtui?
 • Mitä Kristuksen tunteminen Paavalille merkitsi?
 • Jos sinä olet menettänyt jotain arvokasta siksi, että olet kristitty, miten suhtaudut menetyksiisi?

Jakeet 9-11. Luetaan jakeet molemmista käännöksistä. Sana "vanhurskas" on oikeustermi ja tarkoittaa "syytöntä". Raamatun kielessä se viittaa ihmiseen, joka on Jumalan silmissä niin puhdas ja synnitön, että voi päästä taivaaseen.

 • Miten Paavalin käsitys vanhurskaudesta oli muuttunut hänen tultuaan tuntemaan Jeesuksen? (Miten uskonvanhurskaus eroaa tekojen vanhurskaudesta?)
 • Mikä ero on näiden kahden kristityn elämässä: a) sen joka turvaa prosentin verran omiin tekoihinsa ja 99% Jeesukseen ja b) sen, joka turvaa sata prosenttia Jeesukseen?
 • Miten jakeet 9 ja 10 kuuluvat yhteen? Mikä logiikka niitä yhdistää?
 • Miten kristitty voi tulla Jeesuksen kaltaiseksi tuntea Kristuksen ylösnousemuksen voiman?
 • Mitä jae 11 mielestänne tarkoittaa?

Lopuksi: Ilo Herrassa tulee siitä, että kristitty tietää olevansa Kristuksen tähden täysin vanhurskas Jumalan edessä jo nyt ja viimeisellä tuomiolla. Sitä iloa ei kukaan voi häneltä ottaa pois. Ja kuoleman jälkeen häntä odottaa vielä iankaikkinen ilo...

© www.raamattupiiri.fi