www.raamattupiiri.fi    

OPPAAN KÄYTTÖOHJEET

Sekä Joonan että Nahumin kirjat puhuvat Niniven suurkaupungista. Joonan kirja kuvaa siellä 700-luvulla eKr. tapahtuneen suuren herätyksen. Nahum puolestaan ennustaa sata vuotta myöhemmin kaupungin lopullisen tuhon, joka sitten toteutuikin v. 612. Näillä kahdella pienellä Raamatun kirjalla on tärkeä sanoma aikamme kristilliselle kirkolle, joka on saanut kokea länsimaisen, kristinuskoon pohjautuvan sivistyksen kukoistuksen, mutta jota nyt uhkaa sen tuho. Raamattupiiriopas ei kuitenkaan pääty pessimistisesti, koska loppuun on lisätty opiskelujakso Jumalan rakentamasta iankaikkisesta kaupungista.

Joonaa ja etenkin Nahumia opiskeltaessa pitäisi ainakin vetäjällä ja mieluummin osanottajillakin olla kädessään uusi käännös, koska kysymykset on tehty sen sanamuotojen mukaisiksi.   Silloin kun käsiteltävänä on kaksi tekstiä, vetäjän pitää tulostaa ja monistaa ne osanottajille keskustelun helpottamiseksi.

Yhdellä kertaa käydään läpi yksi opiskelujakso. Kysymyksiä saa karsia, jos niitä tuntuu olevan liikaa. Joonan opasta voi käyttää erikseenkin, ilman Nahumia, jos ei ole mahdollisuutta kokoontua kymmentä kertaa. Viimeinen eli 10. jakso olisi kuitenkin hyvä opiskella myös Joonan jälkeen (Joona 1-6+10). Nahumia ei opiskella luvuittain, vaan teemoittain; ks. 7. opiskelujakson johdanto.

"Hyvä on Herra, turvapaikka hädän päivänä, hän tuntee ne, jotka häneen luottavat" (Naah.1:7).

Helsingissä maailmanmestaruuskisojen aikaan 2005

Mailis Janatuinen

© www.raamattupiiri.fi