www.raamattupiiri.fi    

6. ENEMMÄN KUIN JOONA (Matt. 16:1-4 ja 12:38-41)

Taustaa: Jeesus puhuu kahteen kertaan Joonan merkistä. Raamatun kielenkäytössä merkki tarkoittaa ensinnäkin liiton merkkiä, joka osoittaa jonkun tietyn ihmisen tai ihmisryhmän kuuluvan Jumalan kansaan (esim. ympärileikkaus, kaste ja sapatti). Toiseksi merkki voi tarkoittaa tunnusmerkkiä tai ihmettä, jonka avulla Jumala paljastaa voimansa ihmisen nähtäväksi.

Alustavat kysymykset

Jae Matt. 16:1. Fariseukset ja saddukeukset olivat Jeesuksen teologisia vihollisia, edelliset konservatiiveja, jälkimmäiset liberaaleja.

Jakeet Matt. 16:2-3. "Aikojen merkki" osoittaa, mikä vaihe Jumalan pelastussuunnitelmassa on menossa.

Jae 4. Vanhan käännöksen "avionrikkoja" on tarkempi kuin uuden käännös "uskoton". Jeesuksen aikana yhden miehen ja yhden naisen välistä avioliittoa pidettiin kunniassa muuten paitsi että avioero oli helppo saada.

Jakeet Matt. 12:38-40. Tässä edellinen keskustelu kerrotaan vähän tarkemmin. Huomatkaa, että Jeesus puhuu Joonan merkistä futuuriaikamuodossa.

Jae 12:41. Joona oli julistanut Ninivessä: "Enää 40 päivää, niin tämä kaupunki hävitetään."

Lopuksi: Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen ovat armonvälineitä ja ne ovat myös Joonan merkki. Ne kaikki sisältävät Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat myös Raamatun punainen lanka. Jos kysyt, mistä voit tietää Jeesuksen olevan Jumala, vastaus kuuluu: Joonan merkistä eli armonvälineistä. Jos kysyt, mistä voit tietää Jeesuksen rakastavan juuri sinua, vastaus on: Joonan merkistä. Siksi muiden merkkien vaatiminen Jumalalta on epäuskon osoitusta.

© www.raamattupiiri.fi