www.raamattupiiri.fi    

11. VAPAUS JA RAKKAUS 5:13-26

A. LAKI JA RAKKAUS 5:13-15

B. LIHAN TEOT 5:16-21

Taustaa: Molempia sukupuolia koskeva seksuaalinen pidättyvyys ennen avioliittoa ja ehdoton uskollisuus avioliiton aikana olivat uusia hyveitä, jotka kristinusko toi tullessaan pakanamaailmaan. Haureus (porneia) tarkoittaa UT:ssa kaikenlaista irtoseksiä, ja siihen voidaan lukea meidän aikanamme myös pornon kulutus. "Lihalla" ei tarkoiteta tässä vain ruumiin syntejä, vaan yleensä perisyntiä: pahaa tahtoa, ylpeyttä, uskonnollisuutta ilman Kristusta, jne. Tarkempi käännös kuin "lihan aikaansaannokset" on vanha käännös "lihan teot".

C. HENGEN HEDELMÄ 5:22-26

Taustaa: Sanonta "Hengen hedelmä" on yksikössä. Paavali viittaa sillä Jeesuksen viinipuu-vertaukseen: Jeesus itse on viinipuu ja kristityt ovat sen oksia (Joh. 15).  

Lopuksi: Meidän kohdallamme lihan ristiinnaulitseminen on sitä, että kannamme jokaisen lankeemuksemme ristin juurelle (esim. ehtoollispöydässä), tuomitsemme sen, pyydämme sitä anteeksi ja voimaa siitä päästä.  Sitten tartumme Jumalan lupaukseen ja uskomme syntimme anteeksi. Jakeet 22-23 kuvaavat muuten täsmälleen Jeesuksen elämää ja kuolemaa. Tällaiseen Vapahtajaan siis saamme turvata lihan tekoihin langettuamme.

D. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 5:13-26 vielä kerran hiljaa läpi.

© www.raamattupiiri.fi