www.raamattupiiri.fi    

8. ORJAN ASEMASTA LAPSEN ASEMAAN 4:1-11

A. ALKUVOIMIEN SITOMAT 4:1-5

Taustaa: Kreikan sana alkuvoima / alkeisvoima tarkoittaa "alkuainetta tai perussääntöä". Meidän tilanteessamme se voisi tarkoittaa luonnonvoimia (esim. ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia katastrofeja) tai vaikkapa horoskooppeja, epäjumalia, syöpäsoluja ja markkinavoimien & muodin vaatimuksia, jotka sitovat ihmisiä. Ala-ikäinen tarkoittaa tässä 1) maailmanaikaa (aioonia) ennen Jeesuksen tuloa tai 2) ihmistä, joka elää alkuvoimien orjuudessa.

B. ABBA, ISÄ 6-7

Taustaa: Abba on arameaa ja tarkoittaa pienen lapsen puhuttelusanaa: isi, iskä. Jeesus oli ensimmäinen, joka käytti tätä nimitystä Taivaallisesta Isästään – rukoillessaan Getsemanessa verta hikoillen (Mark. 14:36).

C. TAKAISIN ALKUVOIMIEN ALLE 4:8-11

D. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 4:1-11 vielä kerran hiljaa läpi.

Läksy: Lukekaa seuraavaksi kerraksi luvut 1. Moos. 16-17 ja 21.

© www.raamattupiiri.fi