www.raamattupiiri.fi    

6. SIUNAUS JA KIROUS 3:1-14

A. PYHÄ HENKI Jakeet 1-5

Taustaa: Risti oli tuohon aikaan kuin kirosana, jota sivistyneet ihmiset eivät käyttäneet ollenkaan. Jos heidän piti puhua rististä, he sanoivat "tuo kirottu puu".

B. MITEN AABRAHAMIN SIUNAUS SAADAAN?  3:6-9

Taustaa: Vetäjä lukee 1. Moos. 15:5-6. Abraham oli jo vanha mies kuullessaan tämän Jumalan lupauksen. Totesimme jo edellä, että sana vanhurskas (dikaios) on oikeastaan lakitermi, joka merkitsee syytöntä. UT:ssa vanhurskauttaminen tarkoittaa aina vanhurskaaksi julistamista (lukemista, katsomista), ei vanhurskaaksi tekemistä. Uusi käännös on tässä suhteessa joskus epätarkka.

Siunaus tarkoittaa Vanhassa testamentissa jälkeläisten ja oman maan saamista. Uudessa testamentissa se tarkoittaa Jumalan valtakuntaan ja lopulta uuteen luomakuntaan pääsyä. Juutalaiset unohtivat, että Abrahamin siunaus oli luvattu kaikille maailman kansoille, ei vain heille.

Huomio: Jakeessa 8 sanotaan, että Jumala oli ilmoittanut edeltä käsin Abrahamille hyvän sanoman (proseuangelomai, sana esiintyy vain tässä). Jeesuksen mukaan Abraham oli todellakin nähnyt hänen päivänsä ja iloinnut niistä (Joh. 8:56).

C. JUMALAN KIROUS 3:10-12

Taustaa:  Kuten siunaus tarkoittaa Raamatussa maan perimistä, niin kirous tarkoittaa karkotusta pois luvatusta maasta, Jumalan valtakunnasta ja lopulta uudesta luomakunnasta.

D. KIROTTU KRISTUS 3:13-14

Taustaa: Lunastus on kauppatermi, jota käytettiin, kun esim. sotavanki, orja tai kuolemaantuomittu ostettiin vapaaksi.

E. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 3:1-14 vielä kerran hiljaa läpi.

© www.raamattupiiri.fi