www.raamattupiiri.fi    

1. TAUSTALUKU: PAAVALI JA GALATALAISET

A. KEITÄ GALATALAISET OLIVAT? (Luetaan ääneen ja katsotaan kartalta.)

200-luvulla eKr. ylittivät keltit Bosporin salmen ja saapuivat Vähään Aasiaan, nykyisen Turkin alueelle, Ankaran seuduille." Galatalaiset" on kelttien kreikankielinen nimitys. Roomalaiset puolestaan kutsuivat heitä gallialaisiksi (vrt. Asterix ja Obelix). Uusien siirtolaisten mukaan sai nykyisen Ankaran ympärillä oleva Vähän Aasian maakunta nimen Galatia.

Myöhemmin Galatiasta tuli Rooman provinssi. Siinä vaiheessa siihen liitettiin myös vanhan Galatian maakunnan eteläpuolella oleva suuri alue aina Välimereen saakka. Paikannimi "Galatia" voi siis Paavalin aikaan tarkoittaa kahta asiaa: joko pelkästään vanhaa Galatian maakuntaa Ankaran ympärillä tai uutta ja paljon suurempaa Rooman provinssia.

Kummassa Galatiassa sijaitsivat siis ne seurakunnat, joille Paavali kirjoitti kirjeensä – siitä asiasta on väitelty paljon. Muutenhan asia olisi yhdentekevä, mutta valinta vaikuttaa ratkaisevasti kirjeen ajoitukseen ja tulkintaan. Jos Paavalin Galatia on suurempi Rooman provinssi, me tunnemme Apostolien teoista ne seurakunnat, joille kirje lähetettiin, ja Galatalaiskirje on Uuden testamentin vanhin osa. Jos taas päädymme (pienempään) Galatian maakuntaan, niin emme tiedä mitään kirjeen vastaanottajista emmekä sen kirjoitusajankohdasta.

Itse kallistun (suuremman) Rooman provinssin kannalle. Perustelut: 1) Uusi testamentti ei mainitse ainuttakaan paikannimeä pohjoisesta Galatian maakunnasta (nykyisen Ankaran ympäriltä), jossa tieverkostokin oli Paavalin aikaan vielä kinttupolun asteella. 2) Ankaran seutua on vaikea saada mahtumaan Paavalin matkareitteihin. 3) Se mitä Galatalaiskirje kertoo Pietarista ja Barnabaasta, sopii paljon paremmin aikaan ennen apostolien kokousta kuin sen jälkeen. (Lisää perusteluja ks. esim. New Bible Commentary, IVP ja Leon Morris: Galatians: Paul's Charter of Christian Freedom, IVP Press 1996.)

Todennäköisesti galatalaiskirje on siis lähetetty Rooman provinssin eteläosassa sijaitsevien kaupunkien Pisidian Antiokian, Ikonionin, Lystran ja Derben seurakunnille, jotka Paavali oli perustanut ensimmäisellä lähetysmatkallaan vuosina 47-48 jKr. Tuon seudun kristityistä tunnemme muutaman nimeltäkin, esim. Timoteuksen ja hänen äitinsä & isoäitinsä.

Jos tämä olettamus pitää paikkansa, on Galatalaiskirje kirjoitettu jo 40-luvun viimeisinä vuosina, luultavasti v. 49 jKr.

B. SAUL – SEURAKUNNAN VAINOOJA

Teksti: Apt. 7:55-8:3

C. SAULIN KÄÄNTYMYS

Teksti: Apt. 22:10-16

D. PAAVALIN LÄHETYSMATKA GALATIAAN Apt. 14:1-7 ja 19-22

Taustaa: Vuosina 47-48 Paavali ja Barnabas kulkivat Galatian kaupunkien Antiokian, Ikonionin, Lystran ja Derben läpi kahteen kertaan. Katsokaa matka kartalta. Paavali ei ollut mikään terve mies, vaan jokin sairaus ("pistin") vaivasi häntä jatkuvasti. Huomatkaa, että Antiokia-nimisiä kaupunkeja oli kaksi: Syyrian Antiokia, josta lähetyssaarnaajat läksivät liikkeelle, ja Galatian kaupunki Pisidian Antiokia.

E. JUDAISTIT Apt. 14:26-15:2

Taustaa: Judaistit olivat kristikunnan ensimmäisiä harhaopettajia. He olivat kastettuja juutalaisia, jotka vaativat pakanoita ympärileikkauttamaan itsensä – muussa tapauksessa näitä ei heidän mielestään voitu pitää kristittyinä.

© www.raamattupiiri.fi