www.raamattupiiri.fi    

ALKUSANAT

OPPAAN KÄYTTÖOHJEET

Galatalaiskirje on Roomalaiskirjeen ohella Paavalin tärkein opetus siitä, miten päästään taivaaseen. Jos käsitteet "vanhurskaus" ja "vanhurskauttaminen" ovat raamattupiiriläisillesi vieraita, ehdotan että opiskelisitte ensin Jeesuksen vertauksen vanhurskauttamisopista. Se löytyy näiltä nettisivuilta Luukkaan ilosanomaoppaasta "Kuka on vanhurskas?" otsikon alta (Luuk. 18:9-14).

Oheislukemistona julkaistaan hieman lyhenneltynä (Sley-kirjojen luvalla) ruotsalaisen piispan Bo Giertzin kommentaari Galatalaiskirjeeseen. Se sisältyy kirjaan Viisi Paavalin kirjettä, joka ilmestyi suomeksi vuonna 1984. Vetäjä ja osanottajat voivat halutessaan lukea kommentaaria kotonaan.

Oppaan kysymykset on tehty uuden käännöksen mukaisiksi, mutta raamattupiirissä olisi hyvä käyttää molempia käännöksiä. Asteriksi* viittaa vanhan käännöksen sitaattiin. Käytän oppaassani sanoja "liha" ja "pakana", jotka uudessa käännöksessä on usein korvattu muilla ilmaisuilla. Pakana tarkoittaa kaikkia muita ihmisiä paitsi juutalaisia. Pakanuudesta kääntyneitä kristittyjä kutsuttiin "pakanakristityiksi", vastakohtana "juutalaiskristityille".

Taustaluvussa käsitellään Paavalin lähetysmatka Galatian seurakuntiin. Vetäjällä pitää silloin olla mukanaan kartta. Kun kysymykset on kullakin kerralla käsitelty loppuun asti pienissä paloissa, luetaan koko käsiteltävä teksti vielä kertaalleen läpi kokonaisuutena ja vastataan kokoaviin kysymyksiin. Jos näin ei tehdä, saattavat opitut asiat jäädä liian sirpaleisiksi.

Esitän lopuksi lämpimät kiitokset raamattupiirini tytöille, jotka suostuivat toimimaan Galatalaiskirjeen kysymysten koekaniineina. Lämmin kiitos teille Henna, Laura, Marjut, Saila ja Virpi!

© www.raamattupiiri.fi