www.raamattupiiri.fi    

4. ISBOSETIN MURHA, DAAVIDIN KAUPUNKI (2. Sam. 4:1-5:16)

Taustaa: Daavid oli voideltu kuninkaaksi jo parikymmentä vuotta aikaisemmin. Nyt hän oli hallinnut Juudan heimoa seitsemän vuotta. Isboset oli Saulin ainoa elossa oleva poika. Hallitsiko hän Israelin yhdeksää heimoa kaksi vai seitsemän vuotta, siitä vallitsee epätietoisuus (2. Sam. 2:10-11). Suuri osa maasta oli hänen aikaansa filistealaisten miehittämää, joten hän on saattanut ehkä hallita eri paikoissa eripituisen ajan.

4:4. Vetäjä lukee myös 1. Sam. 20:15-17.

1-3 ja 5-7. Jae 6 luetaan molemmista käännöksistä. Abner, ks. aakkosellinen nimiluettelo. Ryöstöpartioiden tarkoituksena oli ryöstää viholliskylistä ruokaa, jota epävakaisissa oloissa ei aina ollut muuten saatavilla.

8-12. Jae 12 luetaan molemmista käännöksistä.

LUKU 5

5:1-5. Vetäjä lukee 1. Sam. 16:1 ja 13. Aikakirjoissa Daavidin voitelu kuvataan valtavaksi kansanjuhlaksi, johon väkeä kokoontui melkein 300000 henkeä, ja jolloin "Israelissa vallitsi ilo" (1. Aik. 13:39-41).

5:6-12. Daavid oli katsellut Jebusilaiskukkulaa eli Jerusalemia koko lapsuutensa Betlehemistä käsin. Kaupunki oli todella vanha; se mainitaan Salem nimisenä jo Abrahamin historiassa (1. Ms. 14:18). 1. Aik. 11:6 kertoo, että Joabista tuli sotajoukon komentaja vähän kuin sattumalta Jerusalemin valloituksen yhteydessä. Daavid ei siis koskaan varsinaisesti valinnut Joabia kenraalikseen.

5:13-16. Daavidin Hebronissa syntyneistä pojista puhuttiin viime kerralla. Hänellä oli siis jo kuusi poikaa kuudesta vaimosta.

Lopuksi: Muistatko milloin kansa lauloi näin: Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee! Hoosianna korkeuksissa! (Mark. 11:9-10). Silloin, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin kuninkaana – nöyränä, aasin selässä istuen. Hän ei tullut kaupunkiinsa palveltavaksi, vaan palvelemaan, ja antamaan henkensä lunnaaksi kaikkien puolesta (Mark. 10:45).

© www.raamattupiiri.fi