www.raamattupiiri.fi    

44. JOOSUA NIMITETÄÄN UUDEKSI JOHTAJAKSI
(4. Mooses 27:12-23 ja 5. Mooses 31:1-15, 23)

Taustaa: Joosua oli tässä vaiheessa ehkä noin 60-vuotias. Viimeiset neljä vuosikymmentä hän oli kulkenut Mooseksen rinnalla ja palvellut häntä uskollisesti. Kerran Joosua oli johtanut sotaa amalekilaisia vastaan. Hän oli myös ollut Mooseksen mukana Siinain vuorella. Samaten hän oli ollut yksi vakoojista. Hepreankielinen nimi Joosua on sama kuin kreikankielinen Jeesus ja tarkoittaa "Herra pelastaa". Joosua nimitettiin ja siunattiin työhönsä kolme kertaa.

Jakeet 4. Moos. 27:12-14

Jakeet 27:15-17

Jakeet 27:18-23. Tämä oli Joosuan ensimmäinen työhön siunaaminen. Eleasar toimi ylipappina isänsä Aaronin kuoltua. Urim oli ylipapin hallussa oleva arpomiskivi, jolla voitiin tiedustella Jumalan tahtoa.

Jakeet 5. Moos. 31:1-6. Israel oli jo voittanut kaksi kuningasta Jordanin takana: Sihonin ja Ogin.

Jakeet 31:7-8. Tässä Mooses kutsuu Joosuan kansan johtajaksi toisen kerran ja rohkaisee häntä kaikkien kuullen.

Jakeet 31:14-15, 23

Kokoavat kysymykset

Lopuksi: Joosuan nimi tarkoittaa siis samaa kuin Jeesuksen nimi: Herra pelastaa, Herra antaa voiton. Risti on voiton merkki. Kuten Joosua johti kansansa luvattuun maahan, niin johtaa Jeesuskin meidät Jumalan valtakuntaan ja uuteen luomakuntaan. Kuten Jeesus kulki koko tien Joosuan kanssa, niin hän kulkee meidänkin kanssamme. Siksi saamme olla lujia ja rohkeita ihan riippumatta siitä, millaiset vaikeudet ja viholliset meitä tällä tiellä vielä odottavat.

© www.raamattupiiri.fi