www.raamattupiiri.fi    

20. KYMMENEN KÄSKYÄ (2. Mooses 20:1-23)

Taustaa: Edellisellä kerralla puhuimme siitä, että Herra huusi kymmenen käskyä suoraan taivaasta kansan kuultavaksi. Raamatussa käskyjen numerointi on toinen kuin luterilaisessa katekismuksessa. Kuvakielto on toinen käsky ja himoitsemiskiellot muodostavat yhdessä viimeisen käskyn. Jokainen käsky on tehty suojelemaan jotain ihmiselämän osa-aluetta.

Jakeet 1-3. Ensimmäinen käsky on oikean uskon suoja. Luther on sanonut että sinun jumalasi on se asia tai ihminen, jolta odotat eniten hyvää ja jonka luo juokset vaikeassa tilanteessa.

Jakeet 4-6. Toinen käsky on oikean jumalanpalveluksen suoja. Herra ei tässä kiellä kaikkien kuvien tekemistä, vaan vain palvonnan kohteiksi tarkoitettujen kuvien tekemisen.

Jae 7. Kolmas käsky on Herran nimen suoja.

Jakeet 8-11. Neljäs käsky on levon suoja.

Jae 12. Viides käsky on auktoriteetin suoja. Paavali tekee tähän käskyyn hieman toisenlaisen lopun: "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä" (Ef. 6:3).

Jae 13. Kuudes käsky on ihmisruumiin suoja. Jeesus sanoi, että myös sanoilla voi tappaa.

Jae 14. Seitsemäs käsky on avioliiton ja perheen suoja.

Jae 15. Kahdeksas käsky on omaisuuden suoja

Jae 16. Yhdeksäs käsky on maineen suoja.

Jae 17. Kymmenes käsky on mielikuvituksen suoja. Vanha käännös sanoo "älä himoitse!", uusi sanoo: "älä tavoittele!" Molemmat ovat mahdollisia käännöksiä.

Kokoava kysymys

Lopuksi: Jeesus täytti kaikki kymmenen käskyä – sinun sijaisenasi. Kuitenkin häntä rangaistiin, ikään kuin hän olisi kaikki ne rikkonut – ettei sinua tarvitsisi rangaista. Viimeisiksi sanoikseen Jeesus huusi ristiltä: "Se on täytetty!" (Joh. 19:30.) Kymmenen käskyä on siis täytetty – sinunkin puolestasi.

© www.raamattupiiri.fi