www.raamattupiiri.fi    

26. DAAVID FILISTEALAISTEN JOUKOSSA 1. Sam. 27 ja 29

(Myös tämä opiskelujakso kuuluu niihin teksteihin, jotka voi yhtä hyvin opiskella yksin kotona kuin ryhmässä. )

Aluksi: Daavid oli ollut pakosalla jo 7-8 vuotta. Hänen joukkonsa oli kasvanut ja vastuu sen mukana. Daavid ei koskaan turvautunut oman käden oikeuteen. Hän ei kostanut ilmiantajilleen eikä Saulin puolella sotiville, kuten nykyisillä sissiliikkeillä on tapana. Hän ei halunnut varastaa omalta kansaltaan elintarvikkeita eikä vahingoittaa ketään millään tavalla, olivatpa ihmiset hänen puolellaan tai Saulin puolella.

Ulkomaille pakenemista Daavid oli koettanut välttää viimeiseen asti. Sen seuraukset saattaisivat näet olla kohtalokkaat: Daavidin pitäisi taipua paitsi viholliskuninkaan palveluksen myös epäjumalanpalvelukseen. Kuningas sai näet tuohon aikaan määrätä alueellaan asuvien uskonnosta ja vaatia miehet mukaan sotiinsa. Daavid saattaisi siis joskua joutua kääntämään aseensa omaa kansaansa vastaan.

Luvussa 21:11-16 ja Psalmissa 34 on kerrottu, miten Daavid oli pakolaisaikansa alussa pidätetty ja viety filistealaiseen Gatin kaupunkiin. Nyt noista päivistä oli kulunut 7-8 vuotta.

Jakeet 27:1-9

Jakeiden taustaa: Siklag sijaitsi 25 km Gatista etelään ja 15 km Beersebasta pohjoiseen. Joosua oli antanut sen Juudalle, mutta myöhemmin se oli menetetty filistealaisille (Joos. 15:31). Gesurilaiset (8) asuivat Filistean eteläpuolella. Heitä ei maan valloituksen aikana pystytty voittamaan (Joos. 13:1-3). Girsiläisiä ei mainita muualla Raamatussa. Amalekilaiset oli se kansa, jonka karjan ja kuninkaan Saul säästi vastoin Herran käskyä. He asuivat Negevissä ja Siinailla.

Jakeet 27:10-12 ja 28:1-2

Jakeiden taustaa: Jerahmeelilaiset olivat Juudan heimoon kuuluva ryhmä (1. Aik. 2:9, 25). Keniläiset olivat Mooseksen apen jälkeläisiä ja Israelin liittolaisia (10).

Jakeet 29:1-5

Jakeiden taustaa: Tämä Afek (joka ei ole sama kuin luvussa 4) sijaitsee Jisreelin tasangon länsipuolella, Karmelilta pohjoiseen. Saul kokosi joukkonsa Jisreelin tasangon itäpuolelle Gilboan vuorille (28:4 ja 29:1). Filistealaiset olivat kokeneet aikaisemmin, että heidän joukoissaan sotineet israelilaiset käänsivät aseensa heitä vastaan (14:21). Kuten aikaisemmin on todettu, Filistea koostui viidestä kaupunkivaltiosta, joilla oli kullakin oma päällikkönsä/ ruhtinaansa*.

Lopuksi: Kun luemme Vanhasta testamentista, miten yksi kansa valittiin ja toisia ei, niin meidän pitää muistuttaa mieleemme, miksi se tapahtui. Jumalan oli valittava yksi kansa ja yksi maa, jossa hänen Poikansa voisi syntyä. Sitten hänen piti kasvattaa ja opettaa sitä tuhansia vuosia ymmärtämään, mitä synti on ja mikä on sijaisuhrin merkitys.

Mutta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen valinta ja evankeliumi kuuluvat kaikille kansoille. Myös filistealaisten jälkeläisille, jos heitä vielä jossakin on olemassa. Meidän tehtävämme on mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille.

© www.raamattupiiri.fi