www.raamattupiiri.fi    

20. PAPPIEN MURHA 1. Sam. 21-22

Aluksi: Daavidin kiertolaiselämä alkaa. Käytyään jo Samuelin luona hän menee seuraavaksi Nobin pyhäkköön. Tämä pappiskaupunki sijaitsee Jerusalemin ja Saulin Gibean välillä, siitä on muutama kilometri niihin molempiin. Ilmestysmajahan siirrettiin Nobiin Silon hävityksen jälkeen. Nobin pyhäkössä asui yli 80 pappia. Siellä oli näkyleipäpöytä, efodi/kasukka (23:6) ja muita jumalanpalvelusvälineitä, mutta arkkua siellä ei ollut.

Ahimelek oli Eelin pojan Piinehaan pojan Ahitubin poika ja ylimmäinen pappi.  Profeetta Gad mainitaan luvussa 22 ensimmäistä kertaa. Kuten aikaisemmin olemme todenneet, Israelin kuninkailla piti olla oma profeettansa, joka opetti heille Jumalan sanaa ja välitti hänen käskyjään. Gad tuli Daavidin palvelukseen hänen maanpakolais-aikanaan ja palveli vielä hänen poikaansakin. Gad järjesti myöhemmin jumalanpalveluksen musiikkielämän sekä kirjoitti Daavidin hallituskauden historiikin (2. Aik. 29:25, 29).

Jakeet 21:1-10

Jakeiden taustaa: Daavid tuli ilmeisesti pyhäkköön tiedustelemaan Herran ohjausta sen suhteen, mitä hänen nyt pitäisi tehdä ja minne mennä (22:10,15). Huomatkaa, etteivät näkyleipiä saaneet syödä muut kuin papit (3. Moos. 24:9). Ne vaihdettiin joka sapatti uusiin leipiin.

Referaatti jakeista 21:11-16: Harhaillessaan päämäärätönnä vuoristossa Daavid kohtasi Gatin kuninkaan Akisin palvelijoita ja nämä vievät hänet kaupunkiinsa (ehkä väkisin, vrt. Ps. 56:1). Siinä Daavid nyt oli – Goljatin kotipaikkakunnalla! Koska hän ei päässyt kaupungista muuten pois, hänen oli pakko näytellä hullua ja piirustella grafiitteja seiniin. Näytelmä meni täydestä, ja Akis ajoi "mielipuolen" ulos Gatista. Taas yksi osoitus Daavidin taiteellisesta lahjakkuudesta – minkä näyttelijän maailma hänessä menettikään!

Jakeet 22:1-5

Jakeiden taustaa: Adullam-niminen kaupunki sijaitsi Juudan alueella 30 km lounaaseen Jerusalemista, ei kovin kaukana Gatista.

Jakeet 6-10 ja 21:8

Jakeiden taustaa: Kuvitelkaa sitä näkyä, kun Saul istuu tamariskipuun alla keihäs kädessään – hän ei näytä päästävän sitä koskaan käsistään – ja hänen benjaminilaiset kannattajansa seisovat pelon vallassa hänen ympärillään.

Jakeet 22:11-19

Jakeiden taustaa: Eelin suvun päälle langetettu kirous toteutuu tässä karmealla tavalla.

Jakeet: 22:20-23

Jakeiden taustaa: Abjatar oli siis Eelin jälkeläinen neljännessä polvessa. Hänestä tuli Daavidin pappi seuraavaksi 40 vuodeksi.

Lopuksi: Daavid kirjoitti tässä vaiheessa psalmin 52. Vetäjä lukee sen. Jos on aikaa, keskustellaan aiheesta: Mitä ihmisen psyykeen vaikuttaa se, että hän osaa puhua vihamiehistään Jumalalle kuten Daavid osasi?  

© www.raamattupiiri.fi