www.raamattupiiri.fi    

10. SAUL KUNINKAANA 1. Sam. 11 ja 14:47-52

Aluksi: Ammonilaiset olivat Lootin jälkeläisiä ja siis Israelin sukulaiskansa. He asuivat Jordanin itäpuolella, lähellä Gadin heimon asuma-alueita. Ammonilaiset olivat aikaisemminkin koettaneet valloittaa maata israelilaisilta (Tuom. 3 ja 11).

Saulin Gibea sijaitsi Benjaminin vuoristossa vajaat 10 km Jerusalemista pohjoiseen. Gileadin Jabes sijaitsi Jordanin itäpuolella. Sen asukkaat kuuluivat Manassen heimoon, mutta heillä oli myös traagisia sukulaissuhteita benjaminilaisiin, joihin Saulkin kuului (Tuom. 21:1-14). Näiden paikkakuntien väli on linnuntietä 70 km pohjois-etelä suunnassa. (Ks. karttaa!)

Jakeet 1-7

Jakeiden taustaa: Silmän puhkaiseminen tarkoitti mm. sitä, ettei ko. henkilö enää pystyisi ampumaan nuolella eikä voisi toimia sotilaana.

Jakeet 8-11

Jakeiden taustaa: Besek sijaitsi Jordanin laakson länsipuolella samalla kohtaa kuin Gileadin Jabes sijaitsi sen itäpuolella. Välimatka oli 25 km. (Ks. karttaa!) Huomatkaa, että kaikki heimot läksivät ensimmäistä kertaa sitten Josuan päivien yhdessä sotaan. Sotajoukko olikin monta kertaa suurempi kuin tuomarien ajan sodissa.

Jakeet 12-15

Jakeiden taustaa: Gilgal sijaitsi itään Jerikosta ja oli tärkeä paikka Israelin historiassa. Sinne oli pystytetty 12 muistokiveä Joosuan aikaan, siellä oli vietetty ensimmäistä pääsiäistä luvattuun maahan saapumisen jälkeen (Joos. 4:19-). Gileadin Jabesista Gilgaliin on matkaa 45 km. (Ks. karttaa!)

Jakeet 14:47-52  

Jakeiden taustaa: Saul hallitsi Israelia noin 40 vuotta. Hänen hovinsa on kaivettu esiin Gibeasta. Näyttää siltä kuin Israelin ensimmäinen kuningas olisi elänyt melko vaatimattomasti.

Saulin pojista mainitaan tässä kolme: Jonatan, Jisvi (Isboset) ja Malkisua (49). Hänellä oli vielä neljäskin poika Abinadab (31:2).

Huomatkaa, että Herra oli kieltänyt moniavioisuuden myös kuninkailta (5. Moos. 17:17).

Lopuksi: Kun Jeesus valitsi Juudaksen opetuslapsekseen, hän ei valinnut tätä pettäjäkseen, vaan seuraajakseen. Jeesus luotti Juudakseen niin paljon, että teki hänestä opetuslapsijoukon rahastonhoitajan (Joh. 12:6). Myös Saulin valinta oli vakavaksi tarkoitettu, ja ensimmäiset vuosikymmenet Saul olikin Jumalan tahdon mukainen kuningas.

© www.raamattupiiri.fi