www.raamattupiiri.fi    

7. SAMUEL ISRAELIN JOHTAJANA 1. Sam. 7:2-8:2

Aluksi: "Hän hylkäsi asumuksensa, Siilon pyhäkön, teltan, jonka oli asettanut ihmisten keskelle. Hän antoi voimansa tunnuksen joutua saaliiksi, jätti pyhän arkkunsa vihollisen käsiin ... papit kaatuivat vihollisen miekkaan..." (Psalmi 78:56-61). Myös Jeremia 7:12,14 mainitsee Silon hävityksen. Nämä kaksi kohtaa ovat ainoat koko Raamatussa, jotka kertovat, että arkun poissa ollessa myös Silo tuhoutui. Sitä meille ei kerrota, kuka sen tuhosi. Oli menossa noin vuosi 1085.

Ilmestysmaja pelastettiin Silon hävityksen tieltä Nobiin (muutama km Jerusalemista pohjoiseen), jonne myös papit siirtyivät asumaan. Tuntuu oudolta, ettei arkkua koskaan tuotu Nobin ilmestysmajaan. Sen puuttuessa pyhäköllä ei ollut enää samanlaista merkitystä kuin ennen. Vasta Daavid kävi noutamassa arkun Kirjat-Jearimista Jerusalemiin valloitettuaan kaupungin v. 1003. Salomo siirsi arkun rakentamansa temppelin kaikkein pyhimpään v. 966.

Itse asiassa ilmestysmaja on Jeesuksen ennakkokuva. "Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme" – tämä Johanneksen evankeliumin sana voitaisiin kääntää: "Sana tuli lihaksi ja levitti telttamajan meidän keskellemme. "

Jakeet 7:2-6

Jakeiden taustaa: Yhtäkkiä parikymppinen Samuel tajusi olevansa vastuussa koko Israelin uskonnollisesta elämästä. Pappissuku oli pois pelistä; Eelin elossa olevat jälkeläiset olivat vielä lapsia. Kaksi vuosikymmentä sivuutetaan nyt yhdellä jakeella (2). Jakeessa 3 on referoidaan Samuelin uskonpuhdistussaarnaa, jota hän varmaankin saarnasi 20 vuoden ajan. Mispa sijaitsi noin 7 km Jerusalemista pohjoiseen Betlehemin heimon alueella (5). Uskonpuhdistusjuhlan aikaan Samuel oli noin 40 vuotta vanha.

Jakeet: 7:7-14

Jakeet: 7:15-17

Jakeiden taustaa: Samuel otti joitakin pappien tehtäviä hoitaakseen, vaikka ei ollutkaan Aaronin jälkeläinen. Hän mm. rakensi alttarin (17) ja uhrasi uhreja (9).

Jakeet 8:1-3

Jakeiden taustaa: Vaikka Samuelia nimitetään tässä vanhaksi, niin hän ei voinut olla kuin 55 vuotta vanhempi.

Lopuksi: Raamatusta löytyy vain yksi sankari: Jeesus. Vaikka joutuisimme pettymään kaikkiin muihin, niin Jeesukseen meidän ei koskaan tarvitse pettyä.

© www.raamattupiiri.fi