www.raamattupiiri.fi    

19. SODOMAN TUHO
1. Mooses 19

Taustaa: Tästä luvusta löytyy Raamatun ensimmäinen viittaus homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. Tämän jälkeen Raamattu puhuukin siitä "Sodoman syntinä". Loot oli ilmeisesti ottanut itselleen vaimon Urista lähdettyään, mistä oli nyt kulunut noin 25 vuotta (ks. 12:4; 21:5). Hänellä oli kaksi kihlautunutta tytärtä, jotka olivat siis alle kaksikymppisiä. Loot oli asunut Sodomassa vähintään 15 vuotta (13:11; 16:3.) Kaupungin portissa istuminen osoittaa, että hän oli päässyt kaupunginneuvoston jäseneksi. Muistamme, että Abraham oli pelastanut Sodoman kaupungin asukkaat sotavankeudesta runsas vuosikymmen aikaisemmin. (Raamatun muut kohdat homoseksuaalisesta käyttäytymisestä: 3. Moos. 18:22-30; Room. 1:26-28; 1. Kor. 6:9; 1. Tim. 1:10.)

Alustavat kysymykset

Jakeet 1-3.

Jae 2. Pietari 2:7

Jakeet 4-5. Tässä puhutaan kaupungin KAIKISTA miehistä.

Jakeet 6-8. Se, että vieraat olivat saaneet suojan Lootin katon alla, velvoitti tuon ajan ajattelutavan mukaan isäntää suojelemaan heitä vaikka omalla hengellään.

Jakeet 9-11

Jakeet 12-17, ks. myös jae 29

Luetaan jakeet 18-22, mutta ei kommentoida niitä. Nämä jakeet selittävät Soarin kaupungin olemassaolon Kuolleen meren rannalla.

Jakeet 23-26. Lootin vaimo jättäytyi ilmeisesti jälkeen miehestään ja tyttäristään (23,26). On ajateltu, että maan repeämästä purkautui myrkyllisiä kaasuja, joita tuo nainen veti henkeensä. Vähitellen hän peittyi suolakiteiden alle.

Jakeet 30-38. Huomatkaa, että Lootin tytärten äiti ja sulhaset olivat juuri kuolleet, samoin kaikki heidän ystävänsä. Loot itse oli menettänyt vaimonsa ja kaiken omaisuutensa. Katsokaa Moabin ja Ammonin nimen merkitys alaviitteestä.

Kokoavat kysymykset

Lopuksi: Jeesus ollut mikään homofoobikko, minkä huomaamme hänen seuraavista sanoistaan: "Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka! Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon: Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä." (Matt. 11:23-24.) Kunpa vain Loot olisi julistanut kaupungissaan Jumalan sanaa, niin että sen asukkaat olisivat saaneet mahdollisuuden nähdä syntinsä, uskoa Herran armoon ja pelastua!

© www.raamattupiiri.fi