www.raamattupiiri.fi    

18. KRISTITTY JA VÄÄRÄT OPETTAJAT 2. Piet. 2

Taustaa: Kun Pietari nyt ryhtyy puhumaan kirkon tulevaisuudesta, hänen on pakko puhua vääristä profeetoista. Heitä on aina ollut ja heitä tulee aina olemaan. Sana "harhaoppi" tarkoittaa suoraan suomennettuna "itse valittua uskomusta". Oikeaa oppia ei ole koskaan demokraattisesti päätetty, vaan se on aina ollut Jumalan antamaa.

1-3

4-8. Pietari viittaa kolmeen syntiin: enkelien lankeemuksen, joka tapahtui ennen maailman luomista ja jonka syynä oli ylpeys. Nooan ajan synti oli väkivalta ja Sodoman synti oli homoseksi.

9-14. Pietari kuvaa tässä oman aikansa materialisteja ja hedonisteja, mutta samalla myös meidän aikamme uusateisteja ja seksiuskovaisia. Harhaopettajat toistavat nimittäin samaa kaavaa Vahasta testamentista Uuteen ja sitten läpi koko kirkkohistorian.

15-22. (Bileamin historia: 4. Moos. 22-24. Bileam on kuitenkin pelkkä pieni sivujuonne tässä luvussa, joten jakeet 15-16 voidaan jättää käsittelemättäkin. Jos ne kuitenkin halutaan käsitellä, kysymys kuuluu: Miksi Pietari vetää tässä yhteydessä esille Bileamin historian?)

Kokoavat kysymykset:

Lopuksi: Jeesus sanoi: "Minä olen totuus" (Joh. 14:6). Joka pysyy Raamatun Jeesuksessa, se pysyy oikeassa opissa ja puhtaassa elämässä. Jumalan silmissä on puhdas sekin ihminen, joka joutuu tunnustamaan hänelle samat synnit joka päivä.

© www.raamattupiiri.fi